Biologisch dynamisch, wat is het?

Tegenwoordig zie je steeds vaker ergens opstaan dat iets biologisch dynamisch is. Wat is dit precies? In dit artikel kom jij hierachter en weet jij na het lezen van dit artikel dan ook precies wat biologisch dynamisch is.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner was een esotericus uit Oostenrijk. Steiner was tevens schrijver, filosoof en architect. Steiner heeft een denkwijze ontwikkeld genaamd antroposofie. Antroposofie gaat er van uit dat er een geestelijke wereld is naast de materialistische wereld. Deze geestelijke wereld is te bereiken wanneer een persoon genoeg interne ontwikkeling doormaakt. Antroposofie is ook te betrekken op bijvoorbeeld landbouw. Rudolf Steiner liet dit zien door in de 1920’s een aantal presentaties te houden over hoe landbouw rendabel kon blijven. Steiner zag dat met de komst van kunstmest de landbouw niet te houden zou zijn en dat dit niet in verhouding was met de schade die dit aan zou richten aan de wereld. Steiners presentaties zijn de basis voor Biologisch Dynamisch telen en de reden waarom jij Biologisch Dynamische verse groenten op je bord kan krijgen.

Wat is er anders aan biologisch dynamisch?

Biologisch dynamisch verbouwde goederen kunnen een keurmerk krijgen. Dit is het Demeter-keurmerk. Wanneer jij het Demeter-keurmerk ziet weet jij dus dat een product biologisch dynamisch is. Maar wat is er nou precies anders aan biologisch dynamische landbouw?

De richtlijnen zijn als volgt (bron):

  • Een ruime vruchtwisseling: zo wordt voorkomen dat de bodem eenzijdig wordt uitgeput. Een ruime vruchtwisseling is ook belangrijk in het – op natuurlijke wijze – voorkomen van ziekten.
  • Mestgebruik: zowel de herkomst van de gebruikte meststoffen, als de samenstelling en hoeveelheid is heel sterk gereglementeerd.
  • Het gebruik van biodynamische preparaten die op geheel natuurlijke wijze de vitaliteit van de producten bevorderen.
  • Herkomst van plant- en zaadgoed
  • Herkomst van veevoeder
  • Integriteit van dieren: nóg sterker dan in de biologische landbouw mag er niet aan de integriteit van vee geraakt worden. We denken hier aan het behoud van staarten, horens, snavels,…
  • Natuurbeheer op de boerderij
  • Gemengde bedrijfsvoering: door een gemengde bedrijfsvoering te hanteren verhoogt een boerderij zijn zelfvoorzienende karakter. Binnen een gemengde bedrijfsvoering wordt zowel plantaardige als dierlijke productie gerealiseerd.
  • Persoonlijke ontwikkeling van mens en bedrijf: een sociaal en economisch gezond klimaat zijn belangrijk voor een biodynamisch bedrijf.
  • Duurzame afzet: binnen de biodynamische afzet wordt heel sterk gezocht naar lokale en directe afzetmethoden waarbij er contact met de klant bestaat.

Wanneer deze richtlijnen worden gevolgd worden goederen dus op een veel natuurlijkere manier gemaakt en wordt er voor gezorgd dat bijvoorbeeld de grond niet uitgeput zal raken. Ook is er een focus op contact tussen mensen. Mensen weten dan ook precies waar hun goederen vandaan komen.